Mã số thuế đã có trong cơ sở dữ liệu

Tổng quan:

Khi đăng ký tài khoản khai báo C/O trên hệ thống ECOSYS gặp lỗi “Mã số thuế đã có trong cơ sở dữ liệu”. Nhà cung cấp chữ kí số NewTel-CA cách khắc phục lỗi này như sau:

Điều kiện môi trường:

Máy tính được cài đặt hệ điều hành Window XP SP3 trở lên.

Quy trình thực hiện:

Bạn gửi mail tới địa chỉ: dangkyca@ecomviet.vn với nội dung:

Tiêu đề mail: Hỗ trợ lỗi “Mã số thuế có trong cơ sở dữ liệu”.

Nội dung gồm:

1: Tên doanh nghiệp:

2: Mã số thuế

3: Giấy phép kinh doanh (có dấu).

Sau khi gửi email, bạn gọi điện đến bộ phận kỹ thuật ECOSYS (sđt: 02462705538) để xử lý và phản hồi mail cho bạn nhanh nhất.