Quên mật khẩu đăng nhập vào hệ thống quản lí và cấp giấy chứng nhận điện tử Ecosy

Tổng quan:

Doanh nghiệp quên mật khẩu đăng nhập hoặc bị khóa tài khoản trên hệ thống quản lý và cấp giấy chứng nhận điện tử ECOSYS http://www.ecosys.gov.vn/ . Nhà cung cấp chữ kí số Newtel-CA xin hướng dẫn cách cấp lại mật khẩu hoặc kích hoạt lại tài khoản như sau:

Điều kiện môi trường:

Máy tính được cài đặt hệ điều hành Window XP SP3 trở lên.

Quy trình thực hiện:

Tải mẫu đề nghị cấp lại mật khẩu, xác nhận tài khoản (tại đây). Điền đầy đủ và chính xác các thông tin trong mẫu đơn rồi ký và đóng dấu.

Sau đó scan và đính kèm trong nôi dung email gửi tới email dangkyca@ecomviet.vn với tiêu đề: Đề nghị cấp lại mật khẩu để được cấp lại tài khoản/mật khẩu đăng nhập.

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA: 1900 2122 hoặc hotline theo số 0932 052 816.