V/v Hoàn Thiện Hồ Sơ Đăng Ký Sử Dụng Chữ Ký Số

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

V/v hoàn thiện hồ sơ đăng ký sử dụng Chữ ký số

Kính gửi: Quý đơn vị

Bộ Thông tin và Truyền thông có kế hoạch thanh tra hồ sơ đơn vị sử dụng Chữ ký số công cộng. Để phục vụ công tác thanh tra, CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẦN MỀM VINA đề nghị đơn vị cung cấp hoàn thiện hồ sơ đăng ký sử dụng Chữ ký số gửi về CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẦN MỀM VINA ngay sau khi nhận được thông báo.

01 bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm:

– 01 GPKD ( Công chứng hoặc đóng dấu treo đơn vị)

– 01 căn cước công dân Giám đốc (Công chứng hoặc đóng dấu treo đơn vị)

– Giấy đăng ký cấp chứng thư số công cộng NewTel-CA – Mẫu DK01

– Giấy xác nhận thông tin chứng thư số NewTel-CA – Mẫu DK02

Địa chỉ nhận hồ sơ:

–      CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẦN MỀM VINA

–      Địa chỉ: 118/90/44 Phan Huy ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

–      SĐT: 0845.0000.78       -Người Nhận: Trần Thị Hàng Mi 

Lưu ý: Đơn vị sẽ bị khóa thuê bao và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cho những phát sinh xảy ra do việc không hoàn thiện hồ sơ trên.

(Bỏ qua thông báo này nếu đơn vị đã nộp hồ sơ đầy đủ)