Hướng dẫn tải bộ cài chữ kí số điện tử trên trang nghidinh15.vfa.gov.vn

Tổng quan:

Khi khai báo hồ sơ dịch vụ công y tế điện tử trên hệ thống đăng ký dịch vụ công An toàn thực phẩm quốc gia: https://nghidinh15.vfa.gov.vn/ cần sử dụng trên trình duyệt Chomre và công cụ hỗ trợ ký điện tử.Nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA xin hướng dẫn cài đặt bộ cài hỗ trợ chữ ký điện tử như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows 7 trở lên.
  • Sử dụng trình duyệt Chrome 67 trở lên.
  • Máy tính đã được cài đặt Net Framework 4.0 trở lên.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Trên giao diện trang chủ: https://nghidinh15.vfa.gov.vn/, chọn ĐĂNG NHẬP.

Huong-dan-cai-chu-ki-dien-tu-tren-trang-nghidinh15.vfa.gov.vn

Bước 2: Tại thanh ngang bạn chọn DANH MỤC => CHỮ KÝ

Huong-dan-cai-chu-ki-dien-tu-tren-trang-nghidinh15.vfa.gov.vn

Tiếp theo bạn chọn: TẢI BỘ CÀI

Huong-dan-cai-chu-ki-dien-tu-tren-trang-nghidinh15.vfa.gov.vn

Bước 3: Thực hiện TẢI VỀ.

Huong-dan-cai-chu-ki-dien-tu-tren-trang-nghidinh15.vfa.gov.vn

Bước 4: Thực hiện giải nén với pass là 123456, sau đó chạy tập tin setup.exe theo phiên bản hệ điều hành của máy tính (32bit hoặc 64bit).

Huong-dan-cai-chu-ki-dien-tu-tren-trang-nghidinh15.vfa.gov.vn

Huong-dan-cai-chu-ki-dien-tu-tren-trang-nghidinh15.vfa.gov.vn

Nhấn Next để tiếp tục cài đặt

Huong-dan-cai-chu-ki-dien-tu-tren-trang-nghidinh15.vfa.gov.vn

Nhấn Install

Huong-dan-cai-chu-ki-dien-tu-tren-trang-nghidinh15.vfa.gov.vn

Nhấn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

Huong-dan-cai-chu-ki-dien-tu-tren-trang-nghidinh15.vfa.gov.vn

Lưu ý: Trong trường hợp sau khi cài đặt xong, thư mục C:\Program Files\Viettel\Viettel Token plugin với hệ điều hành 32 bit hoặc C:\Program Files (x86)\Viettel\Viettel Token plugin vơi hệ điều hành 64bit không có file cài đặt  file TokenServices.exe trong do phần mềm diệt virus hoặc lỗi khi cài đặt thì bạn copy file TokenServices.exe trong thư mục vừa giải nén và dán vào thư mục cài đặt C:\Program Files\Viettel\Viettel Token plugin với hệ điều hành 32bit, C:\Program Files (x86)\Viettel\Viettel Token plugin với hệ điều hành 64bit.

Sau đó bạn khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình cài đặt.

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA: 1900 2122 hoặc hotline theo số 0932 052 816.