Hướng dẫn cài đặt môi trường trang VCCI

Tổng quan:

Để khai báo hồ sơ C/O trên hệ thống giao dịch điện tử Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) http://comis.covcci.com.vn/, máy tính cần cài đặt trình duyệt Firefox 49 và java applets plugin java 6u30 hoặc java 7u30. Nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA xin hướng dẫn cài đặt như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên.
  • File cài đặt trình duyệt FireFox 49 (32bit). Link tải tại đây.
  • File cài đặt Java applets plugin. Link tải tại đây.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Mở thư mục download chứa bộ cài Mozilla Firefox, nhấn đúp chuột vào file Firefox Setup 49.0.exe để tiến hành cài đặt trình duyệt Firefox. Chọn Run để tiếp tục.

Huong-dan-cai-dat-moi-truong-tren-trang-VCCI

Nhấn Tiếp tục để bắt đầu quá trình cài đặt FireFox 49.

Huong-dan-cai-dat-moi-truong-tren-trang-VCCI

Bước 2: Nhấn Cài đặt để tiếp tục cài đặt FireFox 49.

Huong-dan-cai-dat-moi-truong-tren-trang-VCCI

Huong-dan-cai-dat-moi-truong-tren-trang-VCCI

Bước 3: Nhấn hoàn thành để kết thúc quá trình cài đặt Firefox 49.

Huong-dan-cai-dat-moi-truong-tren-trang-VCCI

Bước 4: Tại giao diện trình duyệt Firefox 49 nhấn chọn Tools => Options => Advanced => Update  => Tích chọn Never check for updates (not recommended:security risk)  để thực hiện tắt cập nhật tự động trên trình duyệt FireFox 49.

Huong-dan-cai-dat-moi-truong-tren-trang-VCCI

Lưu ý: Sau khi thực hiện tắt cập nhật, bạn tắt và mở lại trình duyệt. Nếu Firefox đã tự cập nhật lên bản mới nhất, bạn hãy thao tác gỡ bỏ và thực hiện thao tác cài đặt lại trình duyệt Firefox 49.

Bước 5: Cài đặt Java apple plugin.

Hiện tại có 2 java applet pugin phiên bản 6.30 và 7.30, bạn có thể cài đặt tùy chọn 1 trong 2 java plugin đó.

Lưu ý: Trong trường hợp máy tính đã cài đặt java plugin phiên bản cao hơn 6.30 hoặc 7.30 thì bạn thực hiện việc gỡ bỏ phiên bản java plugin đó trước khi cài đặt.

Mở file java plugin đã tải về, nhấn đúp chuột vào file setups.exe để bắt đầu cài đặt.

Huong-dan-cai-dat-moi-truong-tren-trang-VCCI

Tắt cửa sổ hiện ra để kết thúc quá trình cài đặt java applet plugin.

Huong-dan-cai-dat-moi-truong-tren-trang-VCCI

Bước 6: Tại giao diện trình duyệt FireFox 49. Nhấn chọn Menu à Add-ons => Plugins => Always Active cho Java (TM) Platform SE 6u30 để cho phép java applet plugin chạy trên trình duyệt.

Huong-dan-cai-dat-moi-truong-tren-trang-VCCI

Kết thúc quá trình cài đặt môi trường máy tính để khai báo hồ sơ C/O trên hệ thống giao dịch điện tử Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA: 1900 2122 hoặc hotline theo số 0932 052 816.