Hướng dẫn thêm chứng thư số trên phần mềm hóa đơn điện tử Khánh Linh

Tổng quan:

Phần mềm hóa đơn điện tử ngày càng phát triển rộng hỗ trợ cho các doanh nghiệp quản lý hóa đơn, tiết kiệm chi phí…Nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA  xin hướng dẫn thêm chứng thư số vào tài khoản trên phần mềm hóa đơn điện tử Khánh Linh.

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên.
  • Sử dụng trình duyệt Chomre hoặc Cốc Cốc.
  • Máy tính đã được cài đặt chữ ký số NewTel-CA. Hướng dẫn cài đặt chữ ký số NewTel-CA tại đây

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Sử dụng trình duyệt Chomre hoặc Cốc Cốc để truy cập vào địa chỉ http://system.ketoanvn.com.vn:8080/eInvoicing/ để thực hiện đăng nhập tài khoản:

Newca-Hướng-dẫn-thêm-chứng-thư-số-trên-phần-mềm-hóa-đơn-điện-tử-KHÁNH-LINH-1

Bước 2: Cài đặt Plugin ký số

Nhấn chọn “Tải phần mềm hỗ trợ ký điện tử tại đây

Newca-Huong-dan-them-chung-thu-so-tren-phan-mem-hoa-don-dien-tu-KHANH-LINH-2

Nhấn Next để cài đặt Plugin ký số:

Newca-Huong-dan-them-chung-thu-so-tren-phan-mem-hoa-don-dien-tu-KHANH-LINH-3

Newca-Huong-dan-them-chung-thu-so-tren-phan-mem-hoa-don-dien-tu-KHANH-LINH-4

Newca-Huong-dan-them-chung-thu-so-tren-phan-mem-hoa-don-dien-tu-KHANH-LINH-5

Nhấn Install để tiếp tục cài đặt Plugin ký số

Newca-Huong-dan-them-chung-thu-so-tren-phan-mem-hoa-don-dien-tu-KHANH-LINH-6

Nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt Plugin ký số

Newca-Huong-dan-them-chung-thu-so-tren-phan-mem-hoa-don-dien-tu-KHANH-LINH-7

Bước 3: Trở lại màn hình hệ thống, nhấn chọn chức năng “Thêm chứng thư số”:

Newca-Huong-dan-them-chung-thu-so-tren-phan-mem-hoa-don-dien-tu-KHANH-LINH-8

Nhập mã pin token NewTel-CA và bấm Đăng nhập

Màn hình sẽ hiện ra danh sách chứng thư đã thêm vào tài khoản.

Lưu ý:

Để cần hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA: 1900 2122 hoặc hotline theo số 0932 052 816.