Hướng dẫn cấu hình chữ ký số sử dụng cho cục chăn nuôi trên trang điện tử bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng quan:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cục chăn nuôi trên trang web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn https://dvc.mard.gov.vn . Chữ ký số của doanh nghiệp cần được cấu hình lại như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Window XP SP3 trở lên.
  • Chữ ký số đã được cài đặt vào máy tính.
  • Sử dụng trình duyệt FireFox 51.0.1.
  • Máy tính cài đặt ứng dụng VGCAPluginSetup của chữ ký số.

Quy trình thực hiện:

Bước 1Đăng nhập vào hệ thống và click vào biểu tượng của Cục chăn nuôi.
Newca-huong-dan-cau-hinh-chu-ky-so-su-dung-cho-cuc-chan-nuoi-tren-trang-dien-tu-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-1Bước 2: Click vào dòng Nộp hồ sơ.
Newca-huong-dan-cau-hinh-chu-ky-so-su-dung-cho-cuc-chan-nuoi-tren-trang-dien-tu-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-2
Bước 3: Tiếp tục click vào dòng Cài đặt ký số.
Newca-huong-dan-cau-hinh-chu-ky-so-su-dung-cho-cuc-chan-nuoi-tren-trang-dien-tu-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-3Bước 4: Hộp thoại xuất hiện, ở thẻ Kết nối mạng tích chọn như hình minh họa. Rồi ấn Lưu
Newca-huong-dan-cau-hinh-chu-ky-so-su-dung-cho-cuc-chan-nuoi-tren-trang-dien-tu-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-4Bước 5: Thẻ Dịch vụ chứng thực tích chọn như hình và nhập địa chỉ http://ca.gov.vn/tsa vào ô địa chỉ. Rồi ấn Lưu.
Newca-huong-dan-cau-hinh-chu-ky-so-su-dung-cho-cuc-chan-nuoi-tren-trang-dien-tu-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-5Bước 6: Thẻ Hiển thị chữ ký trên PDF tích chọn Mẫu chữ ký mặc định, nhập Tên mẫu chữ ký. Bạn nhấn Lưu.
Newca-huong-dan-cau-hinh-chu-ky-so-su-dung-cho-cuc-chan-nuoi-tren-trang-dien-tu-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-6Bước 6: Thẻ Dịch vụ tệp tích chọn Sử dụng Webrequest, nhập đường link    http://lab.mard.gov.vn/UserControls/UploadFile.aspx vào ô địa chỉ. Rồi ấn Đóng
Newca-huong-dan-cau-hinh-chu-ky-so-su-dung-cho-cuc-chan-nuoi-tren-trang-dien-tu-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-7Hoàn tất quy trình cấu hình chữ ký số.

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA: 1900 2122 hoặc hotline theo số 0932 052 816.