Bảng giá chữ ký số cho CBNV thuộc Tổ chức

1. Đối với CBNV thuộc Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới

Thời gian sử dụng

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ(VNĐ)

500.000

800.000

1.100.000

Token(VNĐ)

300.000

300.000

300.000

Giá trước thuế(VNĐ)

800.000

1.100.000

1.400.000

VAT 10%(VNĐ)

80.000

110.000

140.000

Tổng thanh toán(VNĐ)

880.000

1.210.000

1.540.000

2. Đối với CBNV thuộc Tổ chức, doanh nghiệp gia hạn chữ ký số

Thời gian sử dụng

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ(VNĐ)

500.000

800.000

1.100.000

Token

Giá trước thuế(VNĐ)

500.000

800.000

1.100.000

VAT 10%(VNĐ)

50.000

80.000

110.000

Tổng thanh toán(VNĐ)

550.000

880.000

1.210.000

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 2122 hoặc 0932 052 816.