Đăng ký điều chỉnh thông tin?

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp có bất kỳ phát sinh thay đổi về: Tên công ty hoặc mã số thuế, chứng thư số cũng cần được điều chỉnh lại để đảm bảo tính hợp pháp và chính xác trong giao dịch điện tử.

Để điều chỉnh thông tin trong chứng thư số, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Phòng nghiệp vụ NewCA theo số 19002122 hoặc qua email info@chukysonew.vn để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ theo đúng quy định.