Chữ ký số cho thiết bị HSM

HSM (Hardware Security Module) là thiết bị phần cứng dùng để bảo vệ và quản lý các cặp khóa điện tử nhằm tăng tốc độ cho việc xác thực và mã hóa. So với USB Token hay Smartcard thì HSM có nhiều tính năng cao cấp hơn nhằm phục vụ hoạt động cho các hệ thống, ứng dụng có yêu cầu cao về bảo mật và hiệu năng.

Chứng thư số HSM là loại chứng thư số có cặp khóa chứa trong thiết bị HSM, nhằm phục vụ cho các ứng dụng chữ ký số có yêu cầu tốc độ cao (từ 10-10.000 tps, chữ ký số trên giây) mà thiết bị Token/Smartcard thông thường không thể đáp ứng được. Thiết bị HSM này được gọi sử dụng cho các chức năng ký số, mã hóa, giải mã, … bởi các Server ứng dụng của Tổ chức.
Những ứng dụng điển hình của Chứng thư số HSM:

  • Sử dụng trong SSL, VPN, DNSSEC,
  • Internet Banking,
  • Thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử,
  • Hóa đơn, chứng từ điện tử, …
  • Các ứng dụng VAN: T-VAN, I-VAN, Hải quan
  • Ký số email, ký trả lời tự động

Cần tư vấn thêm về dịch vụ chữ ký số cho HSM Tại đây