Hướng dẫn cài đặt chữ ký số NewTel-CA

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên.
  • Máy tính đã được cắm chữ ký số.
  • File cài đặt chứng thư số Token Manager Setup V4. Tải tại đây

 

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Cắm chữ ký số vào máy tính, sẽ có biểu tượng ổ đĩa NewCA như hình

 

Bước 2: Kích chuột phải vào biểu tượng ổ NewCA, sau đó bấm Open

 

Sau đó kích đúp chuột vào file Setup để thực hiện quá trình cài đặt

 

Bạn có thể tải file cài đặt Token Manager Setup V4 tại đây.

Bước 3: Tiếp theo bấm Yes để thực hiện quá trình cài đặt

 

 

Bước 4: Lựa chọn ngôn ngữ và bấm Cài đặt

 

Bước 5: Sau đó bấm Đi tiếp để tiếp tục quá trình cài đặt

 

Bước 6: Tại bước này cài đặt thường  để mặc định là ổ C, nếu muốn thay đổi nơi cài đặt thì bấm Duyệt sau đó bấm Đi tiếp



 

Sau đó bấm Cài đặt  để bắt đầu quá trình cài đặt

 

 

Sau khi cài đặt xong thì chọn Hoàn tất để kết thúc.

 

Bước 6: Sau khi cài đặt hoàn tất và thấy bung ra biểu tượng Newca Token Manager thì thực hiện rút token ra cắm lại.

 

Chúc bạn thành công!