1 .Phần mềm, tài liệu hỗ trợ chữ ký số

 
Chương trình bổ sung thời hạn Link dự phòng  Download
Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng chương trình bổ sung thời hạn chứng thư số Download
Quy chế chứng thực (CP/CPS) Download
Token Manager Setup v4 Download
Token Manager Setup v3 Download
Token Manager Setup v1 Download
Phần mềm dành cho đối tác Download
Hướng dẫn sử dụng hệ thống cấp phát chứng thư số NewCA V2 Download
Giấy đăng ký cấp chứng thư số công cộng NewTel-CA – Mẫu DK01 Download
Giấy xác nhận thông tin chứng thư số NewTel-CA – Mẫu DK02 Download

 


2 .Phần mềm hỗ trợ thuế điện tử

Phần mềm ITaxviewer                     Download
Phần mềm HTKK kiến trúc mới Download
Phần mềm HTKK Download
Phần mềm ký offline file XML Download
Java mới nhất Download
Java 7.3 Download

 

3 .Phần mềm hỗ trợ bảo hiểm xã hội

File cài đặt bảo hiểm xã hội Download
Net framework 3.5                           Download
VSS token signing Download

 

4 .Phần mềm hỗ trợ các trang dịch vụ công

Java applets plugin – VCCI Download
Plugin chữ ký số trên Ecosys  MoIT Download

 

5 .Phần mềm hỗ trợ khác

File nâng cấp IE8 – WinXP, Win 7 Download
Note padd++                                      Download
Firefox(49) Download
Trình duyệt The World